Dù đào hoa nhưng chồng cũng phải khuất phục trước cô vợ không màng đến mình ngay lần đầu tiên.

Theo MCV Media