Ảnh chụp bởi Canon EOS 5D Mark II thường xuất hiện điểm đen gần các chi tiết nổi bật có độ sáng lớn.