Bộ Tài chính Anh vừa công bố kế hoạch ngân sách 5 năm, trong đó sẽ đẩy mạnh thắt chặt chi tiêu chính phủ với mục tiêu đạt lại thặng dư ngân sách.

Anh cong bo ke hoach ngan sach 5 nam - Anh 1

Cụ thể, 12 tỷ Bảng ngân sách phúc lợi và 20 tỷ Bảng ngân sách dành cho giao thông, thể thao và giải trí sẽ bị cắt giảm.

Tuy nhiên, Anh sẽ không thay đổi các chính sách về thuế và cũng không cắt giảm chi tiêu an ninh và quốc phòng do lo ngại về nguy cơ khủng bố đang leo thang.