Mới đây, một hồ sơ lưu giữ bí mật của chính phủ Anh về UFO trong gần 50 năm qua đã được công bố lần đầu tiên.

Theo Express UK