(aFamily) - Hiện nay có tới 5 triệu gia đình tại Anh đang sở hữu Nentendo Wii, một máy chơi game video gây nên cuộc cách mạng hóa trong ngành công nghiệp Game thế giới.