Ngày 10/9/2016 sẽ là hạn cuối cùng Ban Tổ chức nhận ảnh dự thi ảnh Vì bình yên cuộc sống. Đã có hơn 7.000 ảnh gửi tới dự thi, Ban tổ chức xin giới thiệu một số bức của tác giả Nguyễn Nam (Hà Nội). Thể lệ cuộc thi ảnh “Vì bình yên cuộc sống” năm 2016

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 32 - Anh 1

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 32 - Anh 2

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 32 - Anh 3

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 32 - Anh 4

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 32 - Anh 5

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 32 - Anh 6

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 32 - Anh 7

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 32 - Anh 8

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 32 - Anh 9

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 32 - Anh 10

BTC