Trả lời phỏng vấn tờ "Tin tức Thế giới" của Anh ngày 13/4, Bộ trưởng Nội vụ Anh Jacqui Smith cho biết cảnh sát và các cơ quan an ninh nước này đang theo dõi 30 âm mưu tấn công khủng bố.