Những người này thích thể hiện tài lái xe đạp của mình nhưng lại có kết quả là ngã "sấp mặt".

Anh dong: Nga 'sap mat' khi co the hien voi xe dap - Anh 1

Ô hay, có ai giữ bánh xe mình lại vậy?

Anh dong: Nga 'sap mat' khi co the hien voi xe dap - Anh 2

Úi giời, thế này thì còn gì là mặt mũi nữa.

Anh dong: Nga 'sap mat' khi co the hien voi xe dap - Anh 3

Ối ối, đi lên mà sao lại cứ chạy lùi thế này.

Anh dong: Nga 'sap mat' khi co the hien voi xe dap - Anh 4

Cái kết của kẻ chưa thắng mà đã ăn mừng.

Anh dong: Nga 'sap mat' khi co the hien voi xe dap - Anh 5

Xe đạp không phải muốn là biểu diễn thành công.

Anh dong: Nga 'sap mat' khi co the hien voi xe dap - Anh 6

Cả nhà cùng xem bố biểu diễn đây nè.

Anh dong: Nga 'sap mat' khi co the hien voi xe dap - Anh 7

Người đàn ông "tinh tướng" và cái kết "sấp mặt"