Sở hữu động cơ khủng, đây có thể là chú sên nhanh nhất hành tinh.

Tự nhiên như ruồi.

Thế này thì đỡ phải tranh nhau.

Đòn hiểm.

Tài năng tuyệt đỉnh.

Siêu nhân sên nhanh nhất hành tinh.

Ngô Văn

Theo Infonet