Anh vừa hạ mức dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2008 và 2009 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu...