Ngày 28-9, Bộ Tài chính Anh cho biết sẽ quốc hữu hóa ngân hàng Bradford & Bingley (B&B), một trong những ngân hàng tư nhân lớn tại Anh, do gặp khủng hoảng về tài chính. Các quan chức Bộ Tài chính đã đưa ra thông báo trên sau khi kết thúc buổi họp với ban lãnh đạo ngân hàng B.