Nadal thể hiện quyết tâm trong pha giao bóng đầu tiên của mình.