(TNO) Đó là... lời tỏ tình, lời tỏ tình có thể khiến bất kỳ ai té xỉu, ngoại trừ trường hợp bạn là người Nigeria.