Trong lúc về kiểm tra cầu cảng kho xăng dầu Tam Bình, anh Hùng phát hiện 4 em nhỏ ngồi trên một chiếc xuồng bị sóng đánh lật. Anh Hùng đã lao mình xuống sông cứu người. Được thêm một nhân viên tiếp sức, anh đã vớt được 4 em lên bờ cấp cứu, cứu sống các em