Do tôi muốn 'giữ gìn' đến lúc cưới, anh phải kiềm chế hết mức nên tìm người yêu cũ để 'quan hệ' với cô ta.