Ngày 15/10/2009, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 2355/QĐ-NHNN cho phép Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANZ (Việt Nam) thực hiện hoạt động bao thanh toán.

Theo Quyết định này, NH trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANZ (Việt Nam) được phép thực hiện hoạt động bao thanh toán trong nước và bao thanh toán xuất - nhập khẩu theo các quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định này là một phần không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 268/GP-NHNN ngày 9/10/2008 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANZ (Việt Nam) Việc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANZ (Việt Nam) được thực hiện hoạt động bao thanh toán sẽ tạo điều kiện cho NH này đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ NH cũng như tạo nhiều tiện ích cho khách hàng. Như Quỳnh