1-Chân váy cho bé từ 4-6 tuổi - 30K/c Image: http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011041310215mde3zwvmmm279963_1.jpeg 2- Áo 20K - váy 30K Image: http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011041310215ytdlywezmm304816.jpeg 3- Áo 30+ váy 20K...

1-Chân váy cho bé từ 4-6 tuổi - 30K/c 2- Áo 20K - váy 30K 3- Áo 30+ váy 20K 4-Áo vnxk 30K - váy 30K 5- Áo cambodia chấm bi 30K - áo sơ mi kẻ 20K 6- Chân váy cho bé lớn hơn chút từ 6 - 7 tuổi - 25K/c Còn nhiều đồ nữa nhưng là đồ mùa đông nên để năm sau up vậy:Laughing: Tạm thời thế đã, nhà mình ở phố Quan Nhân nhé - 097 890 8585