(Infotv) - Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cho biết, ngày 1/7/2009 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 3329/QĐ-BCT, tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm kính nổi nhập khẩu (NK) từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau.

Áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi