ThienNhien.Net - Trong thập niên qua, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng gấp đôi,...