SGD Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu của CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương trên thị trường UPCoM như sau:

- Tên chứng khoán: cổ phiếu CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Mã CK: API - Số lượng cổ phiếu ĐKGD: 26.400.000 cổ phiếu - Tổng giá trị cổ phiếu ĐKGD (theo mệnh giá): 264 tỷ đồng - Ngày giao dịch đầu tiên: 26/10/2009