Apple không cho biết là có bán iPhone 3G trực tuyến và việc kích hoạt sẽ được mở rộng sang các thị trường khác hay không.