Jet Black là màu mới của iPhone 7, nó vẫn là đen nhưng có hơi bóng bóng theo kiểu iPhone 3G hồi trước. Tuy nhiên, anh em nào mua màu này thì sẽ phải cẩn thận hơn với chiếc điện thoại của mình vì Apple nói rằng nó dễ trầy hơn so với những tùy chọn màu còn lại. Trên website của mình, hãng nói: "Lớp hoàn thiện bóng của iPhone 7 jet black được làm ra nhờ vào một quy trình mạ và đánh bóng với 9 bước. Bề mặt của nó cứng như những sản phẩm Apple khác, tuy nhiên, vẻ bóng bẩy của nó có thể dễ làm lộ ra những đường xước nhỏ khi sử dụng. Nếu bạn lo lắng về điều này, chúng tôi khuyên bạn nên dùng một chiếc case để bảo vệ iPhone". Thực chất thì chiếc điện thoại nào có vỏ bóng cũng dễ trầy cả, không chỉ riêng iPhone 7 và cũng phải là chuyện quá bất ngờ nên lời khuyên đó là anh em nhớ xài kĩ.

Jet Black là màu mới của iPhone 7 , nó vẫn là đen nhưng có hơi bóng bóng theo kiểu iPhone 3G hồi trước. Tuy nhiên, anh em nào mua màu này thì sẽ phải cẩn thận hơn với chiếc điện thoại của mình vì Apple nói rằng nó dễ trầy hơn so với những tùy chọn màu còn lại. Trên website của mình, hãng nói: "Lớp hoàn thiện bóng của iPhone 7 jet black được làm ra nhờ vào một quy trình mạ và đánh bóng với 9 bước. Bề mặt của nó cứng như những sản phẩm Apple khác, tuy nhiên, vẻ bóng bẩy của nó có thể dễ làm lộ ra những đường xước nhỏ khi sử dụng. Nếu bạn lo lắng về điều này, chúng tôi khuyên bạn nên dùng một chiếc case để bảo vệ iPhone". Thực chất thì chiếc điện thoại nào có vỏ bóng cũng dễ trầy cả, không chỉ riêng iPhone 7 và cũng phải là chuyện quá bất ngờ nên lời khuyên đó là anh em nhớ xài kĩ.

Nguồn: Apple