Hanoinet - Vào hôm thứ năm vừa qua, theo kế hoạch, Ủy ban khai thác bản quyền Mỹ CRB (Copyright Royalty Board) tại Washington, D.C.