Ngày 14/9, Apple và  Microsoft cùng công bố bản vá cho lỗ hổng an ninh trong phần mềm của cả hai hãng. Những bản vá được đưa ra cho phần mềm thông dụng QuickTime và cho máy tính cài hệ điều hành Windows của Microsoft.