24H.COM.VN - Những thiết bị "mình hạc xương mai" chính là vũ khí cạnh tranh của 2 gã khổng lồ này.