(VOV) - ASEAN sẽ hợp tác với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để tăng các kho gạo dự trữ khẩn cấp cung ứng và ổn định thị trường gạo Đông Nam Á.

Bangkok vượt qua giai đoạn khủng hoảng lũ lụt

ASEAN nhất trí sử dụng Quỹ cơ sở hạ tầng

Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Surin Pitsuwan cho rằng, Hiệp hội sẽ hợp tác với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để tăng các kho gạo dự trữ khẩn cấp cung ứng và ổn định thị trường gạo Đông Nam Á.

Theo Tổng Thư ký Pitsuwan, hiện nay hàng triệu ha lúa tại Thái Lan đã bị phá hủy do nhựng trận lũ lụt tồi tệ vừa qua, sản lượng gạo của Thái Lan đã được ước tính giảm từ 25 triệu tấn xuống còn 21 triệu tấn, và điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực của Thái Lan cũng như việc cung ứng gạo cho các nước ASEAN.

Tổng Thư ký Pitsuwan nhấn mạnh: “Sản lượng lúa gạo của Thái Lan sụt giảm đã làm cho việc cung ứng gạo cho rất nhiều nước ở châu Á sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, sự dàn xếp đảm bảo an ninh lương thực giữa các nước ASEAN+3 là rất khẩn thiết và quan trọng. Chúng ta cần kêu gọi sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ hơn trong sản xuất lương thực, trong việc đầu tư trong nông nghiệp, và trong tiến trình chế biến, đảm bảo chất lượng lương thực”./.