Sáng 16/11, tại Bali đã diễn ra lễ ký thỏa thuận thành lập Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEAN SAI).

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cùng lãnh đạo cơ quan kiểm toán nhà nước 10 quốc gia ASEAN dự lễ ký. Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng thay mặt Kiểm toán Nhà nước Việt Nam ký thỏa thuận này.

Chiều cùng ngày, ASEAN SAI tiến hành đại hội lần thứ nhất. Cơ quan Kiểm toán Indonesia và Brunei là Chủ tịch và Phó Chủ tịch ASEAN SAI nhiệm kỳ 2011-2013. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Lập kế hoạch chiến lược của ASEAN SAI. Đây là Ủy ban quan trọng nhất, có nhiệm vụ hoạch định chiến lược, các hành động cho cả tổ chức.

Trong bài phát biểu tại lễ ký, Tổng thống Yudhoyono đánh giá cao ý tưởng và nỗ lực hợp tác của các cơ quan kiểm toán nhà nước của các nước thành viên ASEAN tiến tới thành lập ASEAN SAI, coi đó là một đóng góp quan trọng đối với nỗ lực xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vào năm 2015.

Tổng thống Yudhoyono nhấn mạnh, ASEAN kể từ khi thành lập năm 1967 đã tập trung vào sự đảm bảo tính minh bạch. Giờ đây, khi các nước ASEAN đang hướng tới một cộng đồng với ba trụ cột, thì việc ra đời ASEAN SAI sẽ góp phần tăng cường hiệu quả quản trị và thúc đẩy các trụ cột đó.

Hơn nữa, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang có những ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế-xã hội nhiều nước, nên yêu cầu về sự kiểm soát minh bạch, quản trị tốt lại càng phải được chú trọng. Indonesia đã học được nhiều bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998, trong đó, quản trị tốt đóng vai trò quan trọng đối với sự lành mạnh của nền kinh tế.

Thỏa thuận thành lập ASEAN SAI bao gồm những quy định về tên gọi, mục tiêu, chức năng, thành viên, cơ cấu của ASEAN SAI cũng như các bộ phận cấu thành; một số nguyên tắc và điều khoản thi hành. Theo đó, ASEAN SAI là một tổ chức chuyên nghiệp tự trị, độc lập và phi chính trị, với thành viên là các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) của các nước thành viên ASEAN.

ASEAN SAI bao gồm Đại hội đồng, Ban Điều hành, các Ủy ban và Ban Thư ký, hoạt động vì mục tiêu tăng cường năng lực, thúc đẩy hợp tác và hiểu biết giữa các thành viên thông qua việc trao đổi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về kiểm toán công; cung cấp môi trường và các cơ sở vật chất thuận lợi nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo chuyên môn giữa các nước thành viên; tập hợp thông tin và liên kết ASEAN với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán công.

Với cơ cấu tổ chức những mục tiêu nói trên, ASEAN SAI có chức năng xây dựng và duy trì một ngân hàng dữ liệu các thông lệ tốt nhất, các chuẩn mực và phương pháp trong lĩnh vực kiểm toán công; tổ chức các hội thảo, hội nghị, khóa học và các hoạt động khác liên quan đến việc trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn liên quan; thực hiện các hoạt động khác nhằm tăng cường quản trị tốt và hợp tác giữa các thành viên ASEAN SAI.

Hoạt động của ASEAN SAI tuân theo các chuẩn mực của pháp luật, chuẩn mực nghề nghiệp và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán công cũng như các nguyên tắc về quản trị tốt.

Đại hội đồng là cơ quan cao nhất trong ASEAN SAI, bao gồm tất cả các thành viên là người đứng đầu các SAI (hoặc đại diện hợp lệ). Chủ tịch Đại hội đồng cũng chính là Chủ tịch của ASEAN SAI, được bổ theo thứ tự chữ cái (của tên quốc gia) với nhiệm kỳ hai năm.

Việt Nam, cùng với Indonesia, Malaysia và Brunei là bốn nước đồng sáng lập ASEAN SAI. Dư luận đánh giá tổ chức này được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả là một nhân tố quan trọng cho việc tăng cường trách nhiệm giải trình, sự minh bạch và chính phủ vững mạnh hơn, góp phần tích cực đảm bảo sự phát triển ổn định và thịnh vượng của ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)