(Chinhphu.vn) - Tại cuộc họp Nhóm Công tác chung ASEAN-Trung Quốc vừa diễn ra tại Hà Nội, các nước khẳng định cam kết tôn trọng và thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Cuộc họp Nhóm Công tác chung ASEAN-Trung Quốc về thực hiện DOC đã được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 16-17/4. Cuộc họp đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Tuyên bố DOC, ký giữa ASEAN và Trung Quốc, nhằm tăng cường xây dựng lòng tin, vì hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác ở khu vực. Tại Cuộc họp, các nước khẳng định cam kết tôn trọng và thực hiện đầy đủ Tuyên bố này. Cuộc họp đã kiểm điểm lại quá trình thực hiện DOC, thảo luận về phương thức phối hợp và một số cách thức cụ thể nhằm góp phần tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố DOC. Kết quả của Cuộc họp Nhóm công tác chung lần này sẽ được đệ trình Các quan chức cấp cao (SOM) ASEAN-Trung Quốc về triển khai DOC xem xét. Cuộc họp cũng đã bàn về lịch công tác tiếp theo của Nhóm Công tác chung ASEAN-Trung Quốc về DOC. Hồng Phong