Người chơi ngược về quá khứ, chứng kiến quá trình xây dựng Kim tự tháp hay Vạn lý trường thành..., và mang theo sứ mệnh tìm lại vùng đất một thời huy hoàng.