Australia công bố chính thức số người chết do cháy rừng 4:46 PM | 30/03/2009