Đến hẹn lại lên. Hôm nay Australia Open, một trong 4 giải quần vợt lớn nhất trong hệ thống Grand Slam chính thức khởi tranh.