Hanoinet - Kể từ năm 2004 đến năm 2008, có vẻ như từ “ngựa ô” không mấy khi được sử dụng, đơn giản bởi lẽ cái bóng của 2 ông lớn Federer, Rafael Nadal lớn đến nỗi người ta quên mất mình đang xem Grand Slam hay đang xem “song long” tranh đấu.