Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên HĐQT CTCP Chứng khoán Âu Việt (HNX: AVS) đăng ký lướt sóng 1.8 triệu cổ phiếu.

* Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,750,000 CP (tỷ lệ 10.42%)

* Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 900,000 CP

* Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 900,000 CP

* Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư

* Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

* Thời gian thực hiện giao dịch: 24/11/2011 – 23/01/2012