TT (TP.HCM) - Đợt đấu giá cổ phần (CP) của Công ty CP Hoàng Long Long An (HLC) diễn ra ngày 23-1 sẽ không được tổ chức.