Hanoinet - Khu vực Đông Á được coi là hiện tượng trong sự phát triển kinh tế của thế giới trong nửa cuối thế kỷ XX do đạt được tỷ lệ phát triển ấn tượng.