(HNM) - Ngày 15-1, Hội nghị BCH Hội LHPN Hà Nội, kỳ họp thứ 4 khóa XIII đã được tổ chức tại Hà Nội.