Luồng ngoại tệ lớn vào Việt Nam trong thời gian qua không đổ vào sản xuất kinh doanh, mà vào thị trường BĐS, chứng khoán..., tình hình nhập siêu tăng cao trong những tháng đầu năm cho thấy đã có những vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra với nền kinh tế Việt Nam.