Tập phim mới nhất còn có lời phát biểu của Hồ Ngọc Hà và xuất hiện hình ảnh của Đan Trường.