Thủ tướng Chính phủ vừa đưa ra những kết luận với ngành nông nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, ách tắc trong phát triển sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu.