Nghe tin ngành giao thông vận tải TP.HCM sẽ giải tỏa hơn 100 “lô cốt”, trả lại sự thông thoáng cho khoảng 25 tuyến đường để dân vui xuân trong dịp Tết, bác Ba Phi liền giậm cẳng kêu trời: