QĐND Online – Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

VIỆT CHUNG