Nhân sự kiện dân ca Quan họ được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với UBND huyện Việt Yên tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các làng quan họ bờ bắc Sông Cầu.

Trong 49 làng Quan họ cổ đã được thống kê ở cả bờ bắc và bờ nam sông Cầu thì Bắc Giang có 5 làng là: Nội Ninh, Hữu Nghi, Giá Sơn, Mai Vũ (xã Ninh Sơn) và Sen Hồ (thị trấn Nếnh). Ngoài ra, riêng địa bàn Việt Yên còn có 13 làng thuộc các xã ven sông Cầu hội đủ các yếu tố của làng quan họ. Để giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Quan họ, huyện Việt Yên đã thành lập 25 CLB hát Quan họ. Hàng năm, huyện đều tổ chức liên hoan hát quan họ, thu hút hàng trăm nghệ nhân và liền anh, liền chị đến từ 40 làng, CLB quan họ trong, ngoài tỉnh tham dự. Tại đêm giao lưu, nhiều canh hát mộc đã được nghệ nhân của các làng quan họ cổ biểu diễn, góp phần cho thấy sự hấp dẫn, sức lan tỏa của một loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo.