TTO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, trên địa bàn hai huyện Sơn Động, Lục Ngạn xuất hiện mưa to đến rất to dẫn đến lũ quét gây thiệt hại lớn về người và tài sản.