(VEN) - Được bắt đầu từ năm 2003, đến nay, hoạt động khuyến công của tỉnh Bắc Giang đã đi vào nề nếp. Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương hỗ trợ, nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) và làng nghề đã được phục hồi, phát triển.

Một số DN công nghiệp có thêm động lực đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn và góp phần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiều đề án khuyến công đã hoàn thành Trong 6 năm qua, với 6,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương được UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang (gọi tắt là TTKC) đã triển khai thực hiện được 126 đề án khuyến công, trong đó có 67 đề án hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị; 59 đề án hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho 4.365 lượt lao động trên địa bàn. Bên cạnh đó, từ năm 2005-2008, từ nguồn khuyến công quốc gia hỗ trợ là 1,051 tỷ đồng, TTKC đã thực hiện được 12 đề án hỗ trợ đào tạo các nghề: mây tre đan, gốm mỹ nghệ, thêu xuất khẩu… tạo việc làm cho khoảng 1.220 lao động; đồng thời hỗ trợ xây dựng 2 mô hình trình diễn kỹ thuật. Riêng từ đầu năm 2009 đến nay, từ hai nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương, TTKC đã triển khai thực hiện được 5 đề án hỗ trợ đào tạo nghề tại chỗ gắn với DN sử dụng lao động, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho 5 DN; hỗ trợ xây dựng 2 mô hình trình diễn kỹ thuật… Đào tạo nghề và du nhập nghề mới có hiệu quả Hoạt động khuyến công ở Bắc Giang đã ngày càng tiếp cận sâu sát hơn với cuộc sống nông thôn, giúp cho nhiều xã thuần nông trở thành xã có nghề sản xuất công nghiệp - TTCN. Một số nghề có từ lâu đời đã bị mai một, nay nhờ vào các chương trình, hoạt động khuyến công đã từng bước được khôi phục và phát triển, như nghề ươm tơ ở Mai Đình (huyện Hiệp Hòa), sứ mỹ nghệ ở Quảng Minh (huyện Việt Yên), thêu ren ở Xương Giang (thành phố Bắc Giang), góp phần đưa tổng số làng nghề TTCN của tỉnh tăng từ 23 làng (năm 2000) lên 33 làng (năm 2008). Đáng ghi nhận là Bắc Giang đã hình thành và phát triển thêm được nghề mới là nghề chẻ tăm lụa và dệt mành tăm lụa, hiện đang tạo việc làm thường xuyên cho 400 lao động của xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên), xã Tân Mỹ (huyện Yên Dũng) và một số xã lân cận, với thu nhập bình quân 700.000-800.000 đồng/người/tháng. Tỉnh còn du nhập thêm được nghề thêu xuất khẩu vào huyện Lạng Giang; nghề mây tre đan tại huyện Hiệp Hòa và Sơn Động, đã kết hợp được làm hàng mây tre đan xuất khẩu gắn với nhu cầu tiêu dùng tại địa phương. Mô hình trình diễn kỹ thuật - kích thích đầu tư phát triển Từ các nguồn kinh phí khuyến công, Bắc Giang còn tập trung hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật, đưa thêm nhiều máy móc, thiết bị mới vào sản xuất. Trong 6 năm qua, trên địa bàn tỉnh có 67 đề án đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị đã được hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn khuyến công của tỉnh. Gần đây, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia còn hỗ trợ 2 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất bột gấc xuất khẩu tại huyện Lục Ngạn và sản xuất tấm lợp vách ngăn magiê tại huyện Lạng Giang. Theo nhận định của TTKC, mặc dù nguồn kinh phí hỗ trợ còn thấp so với nhu cầu đầu tư của các đơn vị, nhưng đó là một phần vốn quan trọng, động viên, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn yên tâm, tin tưởng vào cơ chế, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của tỉnh, đồng thời phát huy tính sáng tạo, tự chủ trong sản xuất kinh doanh, mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ, thiết bị mới, phát triển sản xuất công nghiệp ở nông thôn. Từ nguồn “vốn mồi” gần 3 tỷ đồng từ hai nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương, đã huy động được 136 tỷ đồng vốn đầu tư của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn. Những con số ấn tượng Nhờ chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, các loại hình DN, hợp tác xã mới ở các vùng nông thôn, trong làng nghề đã hình thành và phát triển, nâng tổng số DN dân doanh Bắc Giang từ 374 DN (năm 2003) lên gần 1.500 DN (năm 2008), trong đó hơn 30% là DN, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GDP từ 16,24% (năm 2002) lên 30,78% (năm 2008). Chỉ riêng năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh của tỉnh Bắc Giang đạt 1.556 tỷ đồng, chiếm 58,58% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tăng 15,04% so với năm trước; 7 tháng đầu năm 2009, đạt 934,7 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Hiện, công nghiệp nông thôn Bắc Giang đã tạo việc làm cho khoảng 81.000 lao động địa phương. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang cho biết: Trải qua 6 năm làm công tác khuyến công, mặc dù nguồn kinh phí, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất dành cho hoạt động đến nay còn hạn chế, nhưng với hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội đạt được, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương về khuyến công đã dần thay đổi tích cực. Định hướng hoạt động khuyến công giai đoạn 2009-2012 của Bắc Giang đã được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt sẽ là cơ sở cho hoạt động khuyến công ngày càng sát thực và hiệu quả hơn. Theo đó, Bắc Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gắn với tạo việc làm cho lao động; ưu tiên hỗ trợ kinh phí khuyến công cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có năng lực đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất làm mô hình trình diễn quy trình sản xuất mới, sản phẩm mới để phổ biến nhân rộng; hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến vào các khâu sản xuất và chi phí chuyển giao công nghệ để duy trì sản xuất kinh doanh, giữ và tạo thêm việc làm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo khởi sự DN công nghiệp nông thôn gắn với việc tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện các dự án, kế hoạch kinh doanh có tính khả thi, từ đó lựa chọn để hỗ trợ thành lập DN nhằm phát triển số lượng DN công nghiệp nông thôn; tăng cường mở các lớp đào tạo, tập huấn, hội thảo nâng cao năng lực quản lý cho cơ sở công nghiệp nông thôn, nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế để bố trí kinh phí cho các hoạt động khuyến công khác, như xây dựng hệ thống dữ liệu về công nghiệp nông thôn của tỉnh; hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại (tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, xây dựng thương hiệu...); đồng thời duy trì tốt công tác thông tin tuyên truyền./. Hạnh Mỹ