4 giờ chiều 7-11 theo giờ địa phương, một kẻ nặc danh đã gọi từ buồng điện thoại công cộng báo tin có bom trong trụ sở Quốc hội nước cộng hòa tự trị Bắc Ossetia (một chủ thể thuộc Liên bang Nga).