[VTC News] - Vào vai một nha sĩ, bạn phải tiến hành nhổ răng cho chú khỉ nóng tính. Hãy cẩn thận nhổ đúng chiếc sâu, nếu không chú khỉ sẽ cắn bạn!

Hoàng Ngọc