(Vitinfo) - Để ổn định cuộc sống của hàng trăm hộ dân hạ lưu sông Cu Đê trước sự sâm thực của biển, một đề án với kinh phí 29 tỷ đồng nhằm xây kè biển thuộc phường Hòa Hiệp Nam đã triển khai. Tuy nhiên, do sự đầu tư nhỏ giọt nên nó chẳng khác gì “đem muối bỏ bể”.