KTNT - Trong khi các công trình khoa học tại các trường, viện nghiên cứu có khả năng ứng dụng chỉ đếm trên đầu ngón tay thì tại một số địa phương, nhiều nông dân đã trở thành “nhà khoa học bất đắc dĩ”. Từ thực tiễn sản xuất và nhu cầu bức xúc của cuộc sống, họ đã sáng chế ra những chiếc máy mang tính khả thi, có khả năng ứng dụng cao, góp phần giải phóng sức lao động cho bản thân và bà con nông dân.