Không chỉ Blackwater, Lầu Năm Góc còn thuê nhiều công ty an ninh-quân sự tư nhân nước ngoài. Aegis Defence Services là một trong số đó (được thành lập bởi cựu trung tá Tim Spicer, vốn là cựu binh cuộc chiến Falklands dưới trướng quân đội Anh).