Ông Phạm Quốc Tế, Cục phó Cục Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn Bộ Quốc phòng nói: